Дүнгийн шинжилгээнд ашиглаж болох зарим статистик шинжилгээ, түүний үр дүн

Зохиогч:
Navchaa Tserendorj
Сэдэв: "Дүнгийн шинжилгээнд ашиглаж болох зарим статистик шинжилгээ, түүний үр дүн" Илтгэгч:  Г.Махгал, МУИС, МКС, Магадлалын онол, Математик статистикийн тэнхимйин багш  Хэзээ: 2013 оны 05 сарын 15-нд Хугацаа: 17.20-18.00 цаг Хаана: МУИС, МКС, 217 тоот Хураангуй: Энэхүү илтгэлээр дүнгийн шинжилгээнд ашиглаж болох зарим статистик шинжилгээнүүдийг тодорхой жишээ, тоо баримтад тулгуурлан авч үзэх замаар багш сурган хүмүүжүүлэгчдэд сургалтын үйл ажиллагаандаа тухайлбал оюутан сурагчдынхаа дүн дээр статистик шинжилгээ хийхийн ач холбогдлыг таниулах, цаашид өөр бусад шинжилгээг хийх санаа сэдэл өгөх болно. Мөн хүйсийн ялгаатай байдал ба хуулалт зэрэгтэй холбогдох зарим сонирхолтой тохиолдлууд статистик шинжилгээгээр хэрхэн илэрч байгааг үзүүлнэ.

Махгал - Дүнгийн шинжилг ээ

Image