Цахим сургалтын орчин

Сэдэв: “Цахим сургалтын орчин” Илтгэгч: докторант Н.Мөнхцэцэг, МУИС, МКС, Мэдээллийн системийн тэнхимийн багш Хэзээ: 2012 оны 11 сарын 09-нд Хугацаа: 17.00-18.00 цаг Хаана: МУИС, МКС, 217 тоот Хураангуй: Цахим сургалтын орчин гэдэг нь суралцагч болон сургагч багшийн хоорондын суралцах болон сургах үйл ажиллагааг явуулахад ашиглагдаж байгаа мэдлэг, мэдээлэл, багшлах ур чадвар, ашиглаж байгаа техник, технологи гэх мэтчилэн олон зүйлүүдийн нэгдлээс бүрдэн  үүсгэгдэн ашиглагдах  дэд бүтцийг хэлнэ. Цахим сургалтын материал болон системийн бvтэц, түүний онцлог, сургалтыг хэрэгжvvлэх боломж, арга зам зэрэг асуудлыг судлах хэрэгцээ шаардлага бий болж байна. Цахим сургалтын технологиудын хэрэгцээ шаардлагыг судалж,  загвар системийг хөгжүүлэн турших, хөгжүүлсэн системийг нээлттэй эх бүхий сургалт удирдах системүүдтэй харьцуулан судлах, сургалтын орчинг дэмжих цахим номын санг хөгжүүлэх тухай энэхүү илтгэлд өгүүлэх болно.