Сургалтын цахим материалд тавих үндсэн шаардлага

Сэдэв: “Сургалтын цахим материалд тавих үндсэн шаардлага” Илтгэгч: Х.Тамир, ШУТИС, БИАС, инженерийн зурагзүйн профессорын багийн тэргүүлэх профессор, доктор  Хэзээ: 2011 оны 11 сарын 18-нд 16.20 цагаас Хаана: МУИС, МКС, 228 тоот Хураангуй
  • Үсэг шрифт, өнгө, зохиомж, зураг дүрслэл, хуудас сэлгэлт, үндсэн болон төлвийн мөрийн хэлбэр бүтэц, зохистой хэмжээ зэрэг дизайны шаардлагыг шинээр судлах суралцагчийн нас сэтгэхүй бие физиологийн онцлогт тохируулан сонгож хэрэглэх шаардлагатай.
  • Агуулгын бүтэц, нэр томъёо, үг хэллэг, өгүүлбэрийн бүтэц, кодлолт, зүүлт тайлбар, ойлголт, тодорхойлолт зэрэг хэл найруулгын шаардлагыг хүүхдийн эзэмшсэн мэдлэг, чадвар төлөвшилд тохирсон байх ёстой юм.
  • Мэдээллийн технологийн стандартууд болох өргөтгөл, өргөтгөлийн хөрвөх чадвар, кодчилол, код бичиглэл, альтернатив хэрэглээ, хайлт шүүлт, дуу дүрсний формат, тэдгээрийн хэмжээ зэрэг технологийн шаардлагыг багш аль болох суралцагчдад хялбар хэрэглэх нөхцлийг тооцох хэрэгтэй.
  • Цахим материал нь зөв, бүрэн гүйцэд байхаас гадна буруу ташаа, дутуу дулимаг ажиллагаатай байж болохгүй. Түүнчлэн суралцагч, уг зүйлийг огт мэдэхгүй бас ажиллуулж мэдэхгүй байж болно. Энэ бүхнийг оношлон тогтоосны үндсэн дээр зөвлөмж, тусламжийн хэсгийг тодорхойлох нь зохистой.

e_shaardlaga

Image
Image