Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Vektoraddition

Opgave

De gule punkter kan flyttes. Pile med samme farve er repræsentanter for samme vektor.
  1. Flyt på de gule punkter for at få fornemmelse af, hvordan appen fungerer.
  2. Vælg længde og retning af a og v (bemærk, at vektorer ofte skrives med fed skrift, fordi det er besværligt at lave pile over).
  3. Hvilken vinkel vil I sige, at der er mellem vektor a og vektor v? Der der tvivl, overhovedet?
  4. Kan I ændre på vektor a og få det røde punkt til at ligge oveni A?
  5. Prøv at ændre v. Hvad gør ændringen ved det røde punkt?
  6. Hvad der skal til for at løse spm 4 med den ændrede v? Har det, som I skal gøre ved a, noget med v at gøre?