Koordinate nekih posebnih točaka

Klikom na kontrolni okvir odaberite jedan od ponuđenih pravaca. Pomičite točku na tome pravcu. Što zaključujete o koordinatama te točke?

1. Kojeg su oblika koordinate točaka na osi apscisa?

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
Provjeri moje odgovore (3)

2. Kojeg su oblika koordinate točaka na osi ordinata?

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
Provjeri moje odgovore (3)

Na osnovi prethodnih dvaju odgovora pokušajte pretpostaviti kako bi glasila jednadžba osi apscisa, a kako jednadžba osi ordinata? Odgovor možete provjeriti klikom na Provjeri odgovor pri dnu stranice.

3. Kojeg su oblika koordinate točaka na simetrali 1. i 3. kvadranta?

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
Provjeri moje odgovore (3)

4. Kojeg su oblika koordinate točaka na simetrali 2. i 4. kvadranta?

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
Provjeri moje odgovore (3)

Na osnovi prethodnih dvaju odgovora pokušajte pretpostaviti kako bi glasila jednadžba simetrale 1. i 3. kvadranta, a kako jednadžba simetrale 2. i 4. kvadranta?