Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

a Not-Exciting Game of Solitaire

Lue lisää

https://mikkorahikka.blog/2024/01/28/a-not-exciting-game-of-solitaire-peli-yhteen-ja-kertolaskun-harjoitteluun/ Muokkaa listan alkioita solussa C1. Haastavampi laskutehtävä 1. Olkoon listassa n kappaletta ykkösiä. Mikä on pelin viimeinen luku. Jos merkitään että f(n) on pelin lopputulos, niin minkä tyyppinen funktio on kyseessä? Lineaarinen, potenssi, eksponentiaalinen, … ? Haastavampi laskutehtävä 2. Olkoon listassa luvut [1, 2, 3, …, n]. Mikä on pelin viimeinen luku? Minkä tyyppistä on f(n):n kasvu? Haastavampi laskutehtävä 3. Olkoon listassa luvut [a, b, c, d, …]. Kehitä mahdollisimman yksinkertainen kaava viimeisen luvun laskemiseksi. Haastavampi laskutehtävä 4. Olkoon listassa alkuperäisen esimerkkien luvut [2, 3, 3, 5, 7]. Lisää listaan yksi luku siten, että pelin viimeinen luku on nolla.