Opisana kružnica trougla - definicija

Opisana kružnica trougla

Opisana kružnica trougla je kružnica koja dodiruje sva tri temena trougla. Da bismo je konstruisali potrebno je odrediti njen centar. Centar opisane kružnice se nalazi u preseku simetrala stranica trougla. Centar opisane kružnice je podjednako udaljen od sva tri temena i on se kod:
  • oštrouglog trougla nalazi unutar trougla;
  • pravouglog trougla nalazi na središtu hipotenuze;
  • tupouglog trougla nalazi izvan trougla.
Kada odredimo centar kružnice, konstruišemo je tako što poluprečnik predstavlja rastojanje od centra do bilo kog temena trougla.