Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Punt op, binnen, of buiten

Met het commando's Punt(<Object>) kan je de positie van een punt beperken tot een rechte, een lijnstuk, of de omtrek van een figuur. Met het commando BintBinnen(<Regio>) kan je de positie van een punt beperken tot een bepaalde regio of net een bepaalde regio uitsluiten.
  • c is een cirkel met middelpunt A (2, 1) en straal 4.
  • P = Punt(c) creëert een punt op de cirkelomtrek.
  • Q = PuntBinnen(c) creëert een punt binnen de cirkel.
  • (x- 2)² + (y - 1)² > 16 creëert een ongelijkheid die heel het vlak buiten de cirkel definieert. R = Punt(a) creëert dan een punt buiten de cirkel.