Krychle prince Ruprechta

Když v pondělí 9. listopadu 1620, den po prohrané bitvě na Bílé hoře, "zimní král" Fridrich Falcký se svou manželkou Alžbětou chvatně opouštěli Prahu, cestoval s nimi i jejich roční syn Ruprecht Falcký (1619-1682), ze kterého vyrostl muž všestranných zájmů a pozoruhodného života, viz např. https://cs.wikipedia.org/wiki/Ruprecht_Falck%C3%BD nebo https://en.wikipedia.org/wiki/Prince_Rupert_of_the_Rhine. Princ Ruprecht byl mimo jiné aktivní i na poli vědeckém. Patřil například k zakládajícím členům britské Královské společnosti (Royal Society of London, 1660). S jeho osobou je spojován i následující geometrický problém, známý jako krychle prince Ruprechta: Jakou největší krychli lze protáhnout otvorem čtvercového průřezu v jednotkové krychli, vytvořeným tak, aby se jím jednotková krychle nerozpadla na několik částí? V anglicky psané literatuře je úloha uváděna pod titulem Prince Rupert's cube, viz https://en.wikipedia.org/wiki/Prince_Rupert%27s_cube. Tento materiál je věnován připomenutí tohoto problému a využití programu GeoGebra k modelování jeho řešení.
Krychle prince Ruprechta