Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Średnica zbioru

Średnica zbioru to wartość . Naszym zbiorem jest pięciokąt. Zmieniaj położenie punktów, aby zobaczyć, jak zmienia się średnica zbioru A. W tym zbiorze istnieją punkty x i y, które maksymalizują odległość d(x,y). Punkty te połączone są odcinkiem w kolorze czarnym. Długość tego odcinka to właśnie średnica zbioru. Uwaga! Nie zawsze odległość d(x,y) się maksymalizuje w zbiorze. Dlatego w definicji średnicy zbioru użyty jest operator sup zamiast max.