Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Lineær regression - mindste kvadraters metode

Bestem den bedste rette linje interaktivt ved mindste kvadraters metode
Brug skyderne til at ændre værdierne for og , hvor er hældningskoefficienten for linje og er linjens skæring med anden-aksen.