Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

aanvinkvakjes

aanvinkvakjes

Algebraïsch zijn aanvinkvakjes Booleaanse variabelen met true of false als mogelijke waarde. In het tekenvenster kan je ze tonen als aanvinkvakjes die je kan selecteren of deselecteren. Je kunt ze gebruiken om een of meerdere objecten te tonen of te verbergen. Objecten kan je ook tonen of verbergen door in het algebravenster vooraan in het invoerveld van het object op de bijhorende bol te klikken. Bestaat je constructie uit heel wat objecten en wil je met één klik meerdere objecten tonen of verbergen, dan zijn aanvinkvakjes erg interessant.
  • Klik in het knoppenvenster eerst onderaan de optie MEER, selecteer in de categorie Andere de knop Aanvinkvakje en klik in het tekenvenster.
  • In een dialoogvenster kan je nu je aanvinkvakje een titel geven en bestaande objecten linken al hoeft dat niet meteen.
Image

aanvinkvakjes

Om het even wanneer kan je steeds een object linken aan een aanvinkvakje. Zo bepaalt een punt BC op de goniometrische cirkel de complementaire hoek van de gegeven hoek. Je wil het punt dan ook enkel tonen als het aanvinkvakje a geselecteerd is.
  • Open de Instellingen van het punt BC en typ a in de tab Geavanceerd als voorwaarde om BC te tonen. Naast het punt BC kan je ook bijkomende hulplijntjes en de complementaire hoek zelf linken aan hetzelfde aanvinkvakje a en hoef je niet al deze objecten apart aan of uit te vinken.
Image

exclusief selecteerbare aanvinkvakjes

Wil je telkens slechts één verwante hoek tonen van een gegeven hoek, dan kan je met een eenvoudig script de aanvinkvakjes exclusief selecteerbaar maken. Na selectie van een verwante hoek, kan je wel of niet hulplijntjes naar de assen tonen.

scripting

  • a, b, c en d zijn aanvinkvakjes voor respectievelijk de complementaire, supplementaire, antisupplementaire en tegengestelde hoek. g is een aanvinkvakje om hulplijntjes te tonen van de punten op de geoniometrische cirkel naar de assen.
  • Bij het selecteren van een verwante hoek worden de overige aanvinkvakjes gedeselecteerd. Telkens worden ook de hulplijntjes naar de assen verborgen. Voor het aanvinkvakje a typ je in de tab Scripting volgende commando's: Als(a, SetValue(b, false)) Als(a, SetValue(c, false)) Als(a, SetValue(d, false)) Als(a, SetValue(g, false)) Voor de aanvinkvakjes b, c en d typ je analoge commando's.
  • Voor het aanvinkvakje g typ je in de tab Geavanceerd als voorwaarde om te tonen a ∨ b ∨ c ∨ d. het aanvinkvakje g wordt dus slechts getoond als a of b of c of d geselecteerd is. Opmerking: de OF-operator kan je ook invoeren als 2 verticale streepjes: ||. GeoGebra wijzigt deze invoer automatisch in het OF-symbool.
  • Je kunt ook vermijden dat geen van de opties geselecteerd is, bijvoorbeeld: als b, c en d niet geselecteerd zijn, dan wordt automatisch a wel geselecteerd. Plaats hiervoor in de tab scripting van de aanvinkvakjes a, b, c en d volgend commando: Als(!b && !c && !d, SetValue(a, true)). (Als niet b én niet c én niet d, geef a dan true als waarde.)