Superfícies a partir d'imatges

GeoGebra permet inserir imatges a les finestres gràfiques 2D amb l'eina Toolbar Image i treballar amb elles de manera que podem dibuixar objectes a sobre i aplicar transformacions com simetries, rotacions, translacions, i homotècies. Si dibuixem a sobre d'una imatge un polígon, una funció o una línia poligonal podem veure el resultat de construir la superfície de revolució que generen aquest objectes geomètrics. Existeix a més un comandament molt potent anomenat Spline. Veiem com funciona amb una imatge inserida a la finestra gràfica 2D:
  1. Dibuixem el contorn d'alguna part de la imatge que ens interessi amb una sèrie de punts A, B, C, D, ... (o el nom que posi el programa).
  2. Creem una llista de punts escrivint a la línia d'Entrada: {A,B,C,D,...}. En principi no hi ha límit de punts però millor no posar-ne masses.
  3. Escrivim a la línia d'Entrada: Spline(Nom de la llista). Ja tenim una corba que uneix els punts: es tracta d'un ajust amb un polinomi. Com a segon argument podem introduir el grau del polinomi que serveix per ajustar però no és estrictament necessari.
  4. Per crear la superfície de revolució corresponent només ens cal escriure:

Superfície(Nom de la spline, 2pi, Eix)

Image