Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Coulomb-forces

Bilden visar krafterna mellan 3 laddade partiklar A, B och C. Drag i glidarna för att ändra laddningen eller flytta på punkterna. (Börja gärna med att sätta laddningen=0 på en partikel.) Hur varierar krafterna mellan två partiklar om a) avståndet dubbleras? b) avståndet halveras? c) en laddning dubbleras? d) två laddningar halveras? e) alla laddningar har samma tecken? f) laddningarna har olika tecken?