exterieur kleine panelen

Onderwerp:
Meetkunde
Langs de wanden van het complex vind je nog heel kleurrijke decoratie. Zo is er onderstaand paneel met 10- en 5-puntige sterren, opgebouwd vanuit een vlakvulling van tienhoeken, vijfhoeken en tonvormige zeshoeken. Merk op dat ook dit patroon doorloopt over een hoek en zo geschikt is dat de hoek 10-puntige sterren en tonvormige zeshoeken in de helft doormidden snijdt.
Bekijk je het patroon in detail, dan zie je dat het gerealiseerd is als een mozaïek van afzonderlijke stukjes volgens kleur. Opvallend is de onregelmatigheid van de mozaïek. De meeste lijnen binnen de regelmatige tienhoek verbinden middens van zijden met andere middens, maar sommige zijn heel afwijkend, wat de ster verre van regelmatig maakt. Ook de oranje zeshoeken tussen de sterren zijn erg onregelmatig. Het lijkt er erg op dat men weliswaar een regelmatig sterrenpatroon ontworpen heeft, maar in de realisatie de stukjes individueel heeft aangepast aan afwijkingen die ontstonden tijdens het leggen van de mozaïek.
Image
Ook in het metselswerk van de muren in het complex vind je op diverse plaatsen decoratieve elementen, vaak met 8-puntige sterren, gevormd door twee onderling gedraaide vierkanten, de Rub-el-Hizb.
Image