Representació d'angles

Tema:
Angles
En les circumferències vermelles, mou el punt per dibuixar l'arc corresponent a l'angle que s'indica en cada cas. En les circumferències blaves, mou el punt per dibuixar l'angle corresponent a l'arc que s'indica en cada cas. PW = ? És un password que utilitzarà el professor per saber si heu fet bé o no l'exercici.