Paraabelin tangentti

Tehtävä

Miten arvioisit seuraavat ratkaisut? Funktiolle  piirretään tangentti, joka kulkee pisteen kautta. Määritä tangentin yhtälö. Miten arvioisit seuraavat kolme erilaista suoritusta?

Opiskelijan A.A. vastaus.

  • Piirretty paraabeli ja piste .
  • Käytetty Tangenttityökalua Toolbar Image ja saadaan tangentit
  • V: tai
Geogebratiedosto Huom! Tässä kohtaa on ratkaisevaa syötetäänkö käyrä paraabelina fai funktiona. Pitäisikö tehtävä laatia niin, että algebraikkunasta ei saisi tarkkoja vastauksia?

Opiskelijan B.B. vastaus

  • Piirretty paraabeli ja piste .
  • Piirretty paraabelille pisteet B ja C sekä niiden kautta kulkevat tangentit
  • Hiirellä liikutettu pisteitä B ja C niin, että tangentit näyttävät kulkevan pisteen A kautta.
  • V: tai
Geogebratiedosto

Opiskelijan C.C. vastaus

Ratkaistu perinteisesti algebrallisesti. Kun on saatu tangentin ja paraabelin leikkauspisteet, tangentit on määritelty suora komennolla. Tangentit olisi voinut määritellä myös suora kahden pisteen kautta työkalulla Toolbar Image.

Ratkaisu CAS-ikkunassa

Ratkaisu CAS-ikkunassa