Rastojanje tačke od prave

Pomeranjem tačaka A, B i C rastojanje tačke C od prave AB se automatski izračunava. Preporuka je da do rastojanje dodjete kroz korake 1, 2, 3, a zatim da primenite obrazac za izračunavanje rastojanja (prikaz možete sakriti klikom na same jednačine).
Pomeranjem tačaka A, B i C rastojanje tačke C od prave AB se automatski izračunava. Preporuka je da do rastojanje dodjete kroz korake 1, 2, 3, a zatim da primenite obrazac za izračunavanje rastojanja (prikaz možete sakriti klikom na same jednačine).