Constructie van de middelloodlijn van een lijnstuk

Onderwerp:
Meetkunde

vergelijking van de middelloodlijn van een lijnstuk [AB]

- De middelloodlijn van een lijnstuk [AB] gaat door het midden van het lijnstuk - Het product van de richtingscoëfficiënten van rechten die loodrecht op elkaar staan is gelijk aan -1. - We kunnen dus de formule invullen van een rechte door een gegeven punt met gegeven rico.