Electric field arround an electric dipole

Autor:
asalva_1
Electric field on several points arround a dipole. The value of the charges, as well as their positions, can be changed. This is an application of the superposition principle. Camp elèctric en diversos punts a l'entorn d'un dipol elèctric. El valor de les càrregues i les seves posicions es poden canviar. Aquesta és una aplicació del principi de superposició.