Kolorowanka z dzielnikami

Autor:
Jerzy Mil
Kliknij w kwadraty, w których znajdują się dzielniki wylosowanej liczby.
Przycisk Losuj losowanie nowego zadania. Przycisk Sprawdź wyświetla, informację o poprawności rozwiązania. Ponowne kliknięcie w pokolorowany kwadrat zmienia jego kolor na biały.