A4-papir foldes til størst mulige rumfang - kasse

Forfatter
Bo Kristensen
Emne:
Rumfang

Beskrivelse

Foran dig har du et stykke A4-papir (210 mm 297 mm). Papiret skal foldes til en æske. Du skal klippe kvadrater ud af hjørnerne, så siderne kan foldes op og hæftes sammen. Hvad er det størst mulige rumfang, du kan få, når du laver din æske? Når du har rodet lidt med at lave æsker, skal du prøve at bruge GeoGebra til at hjælpe dig, inden du laver din sidste, perfekte æske. Tips:
  • Start med at konstruere A4-papiret som et rektangel. Du kan fx bruge nogle af disse Toolbar Image Toolbar Image Toolbar Image Toolbar Image Toolbar Image
  • Konstruer herefter en skyder, der bestemmer sidelængden af de kvadrater, der skal klippes ud.Toolbar Image
  • Konstruer kvadraterne fx v.h.a. Toolbar Image og Toolbar Image
  • Konstruer et rektangel mellem kvadraternes inderste 4 hjørner. Toolbar Image
  • Lav en kasse ud fra grundfladen fx med dette værktøj Toolbar Image
  • Mål rumfanget.
SPOILER