Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Daleký bod graficky a početně

Definice dalekého bodu R

Daleký bod R (punctum remotum) je bod, jehož obraz R' vznikne při nulové akomodaci přesně na sítnici.
  • u normálního (emetropického) a mladého oka je v nekonečnu , později (mezi 50. až 60. rokem) se přesouvá za oko .
  • u krátkozrakého (myopického) oka je v konečné vzd. před okem .
  • u dalekozrakého (hypermetropického) oka je v konečné vzd. za okem .

Normální oko - ohnisko neakomodovaného oka je na sítnici

Krátkozraké oko - ohnisko neakomodovaného oka je před sítnicí

Dalekozraké oko - ohnisko neakomodovaného oka je za sítnicí