calculs i mides LEONARDOME

Aquesta construcció de GeoGebra mostra en la vista 2D la peça única de construcció. Els valors dels punts lliscants permeten variar les diferents mides de la peça. Els valors que determinen la curvatura són a= la distància entre el centre de les osques externes d= la diferència de nivells entre les osques externes i internes Els altres valors sols condicionen la carcassa de la peça. També s'indica on es situa el centre de gravetat de la peça. Si està per sota del nivell de les osques externes la peça no s'aguantarà sola. A partir dels valors d'a i d es calcula el radi de curvatura de la peça i del casquet esfèric A la finestra 3D es veu l'esfera amb aquest radi. L'altura on es situa l'esfera es determina a partir del nombre de peces i del patró utilitzat. Cada patró té una densitat de bastons diferent (veieu la imatge) Amb aquestes dues dades es calcula la superfície del casquet esfèric i a continuació l'altura
Image