Geometria analítica

Metodologia L'alumnat entrarà o modificarà les dades per visualitzar la resolució de problemes de geometria a l'espai. També es pot fer servir amb un projector per analitzar diferents situacions que es poden donar i que poden servir de model per a d'altres problemes.

Posició relativa entre dues rectes

Posició relativa entre tres plans

Distància entre dues rectes

En aquest enllaç teniu la visualització de diversos problemes d'optimització en 3D.