Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

functiewaarden in een logaritmische schaal

In onderstaand applet toont je de grafiek van een willekeurige functie f op twee manieren.
  • Links zie de grafiek in een cartesiaans assenstelsel.
  • Rechts werden de functiewaarden in een logaritmische schaal uitgezet op de verticale as.

Wijzig de invoerwaarde in het invulvak of versleep het punt op de horizontale as en zie hoe een logaritmische schaal werkt