Kompleksilukujen summa ja tulo

Tekijä:
Simo Kivelä
z_s on kompleksilukujen z_1 ja z_2 summa, z_p on niiden tulo. Lisäksi näkyvissä on kompleksiluku z_3. Lukuja z_1 ja z_2 hiirellä siirrettäessä summa ja tulo muuttuvat vastaavasti.
1.Tutki, miten kompleksilukujen summa voidaan määritellä geometrisia käsitteitä käyttämällä. Siirtele tätä varten lukuja z_1 ja z_2 ja selvitä, miten summa z_s riippuu näiden asemasta. 2. Tutki vastaavalla tavalla kompleksilukujen tulon muodostumista ja määrittele se geometrisin käsittein. 3. Suorita pisteitä hiirellä siirtelemällä vähennyslasku z_3 − z_1, kun z_3 = −1 + i/2 ja z_1 = 1 + i. 4. Suorita vastaavalla tavalla jakolasku z_3/z_1, kun z_3 = −2 + i ja z_1 = 1 + i.