Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Translacija

1.Rezultate translacije upiši ispod u prazan prostor pod a) b) i c)

a)Točka B za b)Točka C za c) Dužina DC za vektor

2.Odredi sliku translacije: Točke S za vektor

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

3.Odredi sliku translacije: Dužine BS za vektor =

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

4.Odredi sliku translacije: Trokut SCD za vektor =

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

5.

5.Odredi sliku translacije Romba FSDE za vektor =

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

Napiši koordinate točke, dužine i trokuta za zadani vektor GH. UPUTA:Morate dvokliknuti u tekst u Geogebri da bi mogli upisati koordinate)