Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Mala škola GeoGebre - 3D kvadar i mreža

Kako napraviti 3D sliku kvadra i njegovu mrežu, a da sve bude dinamično i promjenjivo u samo minutu i 23 sekunde. To može samo GeoGebra … jednostavno i moćno.

Kratke upute

Napravite mnogokut u grafičkom prikazu Uključite 3D prikaz (Pogled --> 3D grafički prikaz) Izvuci u prizmu Izradi mrežu

Upute