TRAPEZ

Tema:
Trapez
Trapez je četverokut koji ima 1 par paralelnih stranica.

TRAPEZ

Zadatak:

Precrtaj sliku u bilježnicu. Osnovice istakni crvenom bojom.

Površina trapeza:

Zadatak:

U bilježnicu prepiši i NAUČI formulu za površinu trapeza.

Pogledaj:

Zadataka: U bilježnicu izračunaj površinu trapeza sa slike: