Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

formule van Euclides

De formule van Euclides is de bekendste formule om Pythagorese drietallen te vormen. Met de natuurlijke getallen m en n, waarbij m > n, bereken je de getallen a, b en c als:
  • a = m²- n²
  • b = 2mn
  • c = m² + n²
a, b en c vormen een Pythagorees drietal, waarbij a² + b² = c².
We kunnen de geldigheid van deze formule gemakkelijk aantonen: