Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Aflæsning b-værdi på graf - eksponentielle funktioner

Forfatter
cals_1
Aflæs b-værdien og skriv den i feltet. Tryk ENTER. Hvis dit svar er korrekt står der Rigtigt!. Hvis du ønsker en graf for en ny funktion, så tryk på "Ny funktion".