Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Trisecció d'un angle (Pantògraf de Ceva)

Interpretació del funcionament del Pantògraf de Ceva per a la trisecció d'un angle, feta mecànicament. Per a trisecar un angle (com per exemple el que teniu dibuixat en morat) heu de moure el punt vermell de l'aparell al vèrtex, i situar els punts verds un sobre cada costat del triangle. L'angle que té vèrtex en el punt blau dóna la trisecció buscada.Per a la demostració heu de tenir en compte que les peces AB, AC, BO, CO, OD i OE són iguals, i que A, B i D són tres punts alineats (perquè les peces corresponents són solidàries) i anàlogament succeeix amb els punts A,C i E.