Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Undersøk forholdet mellom sidene i ensformede trekanter

Lag en side kortere eller lengre og undersøk, hva som skjer med lengden til de to andre sidene i trekantene. Du kan flytte rundt på alle hjørnene.