Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

MAA3 kurssimateriaali

Tässä kirjassa ovat kaikki MAA3-kurssin verkkomateriaalia (https://tim.jyu.fi/view/tau/toisen-asteen-materiaalit/matematiikka/geometria/maa3) varten luodut GeoGebra-appletit. Osa appleteista on tarkoitettu jonkin käsitteen tai lauseen havainnollistamiseksi. Joissakin puolestaan opastetaan GeoGebran käyttöä. Osaan appleteista liittyy tehtävänanto, jolloin appletti toimii tehtävän interaktiivisena kuvana vihjepainikkeineen.
MAA3 kurssimateriaali