Motivacijski primjer

SVRČANJE CVRČAKA

Jeste li znali da samo mužjaci cvrče, i taj zvuk nastaje lupanjem krila, s ciljem da privuku buduću partnericu.

Frekvencija cvrčanja u linearnoj je vezi s temperaturom zraka. 
Fizičar  Amos Dolbear dao je formulu za računanje temperature ovisno o broju
cvrčkovih glasanja u minuti.
„Od broja cvrčkovih glasanja u minuti oduzme se 40, zatim podijeli sa 7,
doda 10 i dobije se temperatura.”
Dakle, ako cvrčak cvrkne x puta u minuti , vani je temperatura T:
Frekvencija cvrčanja u linearnoj je vezi s temperaturom zraka. Fizičar Amos Dolbear dao je formulu za računanje temperature ovisno o broju cvrčkovih glasanja u minuti. „Od broja cvrčkovih glasanja u minuti oduzme se 40, zatim podijeli sa 7, doda 10 i dobije se temperatura.” Dakle, ako cvrčak cvrkne x puta u minuti , vani je temperatura T:
[i]Međutim, na temperaturi nižoj od 25[sup]0 [/sup]C cvrčci nemaju dovoljno energije  za  cvrčanje, 
pa ova formula može poslužiti  samo za približno određivanje većih temperatura.
[/i]
Međutim, na temperaturi nižoj od 250 C cvrčci nemaju dovoljno energije za cvrčanje, pa ova formula može poslužiti samo za približno određivanje većih temperatura.