Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Kvadrat i pravouganik

1. Pitanje

Koliko pravih uglova ima pravougaonik?

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
  • C
Provjeri moje odgovore (3)

2. Pitanje

Koliko ukupno uglova ima kvadrat?

3. Pitanje

Koliko ukupno uglova ima kvadrat?

4. Pitanje

Kojim slovima se obeležavaju temena kvadrata i pravougaonika?

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
  • C
  • D
Provjeri moje odgovore (3)