Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Tekenschema van een eerstegraadfunctie

Meerkeuzevragen zijn vooral interessant wanneer de synntax van het antwoord te ingewikkeld is voor invulvakken. In volgend wordt gevraagd van welk type het tekenschema is van de gegeven functie. Zie hoe het werkt, volg het stappenplan en probeer het zelf.

commando TabeLT()

De tabellen met de twee types tekenschema creëer je met het commando TabeLT(). Je leest er meer over in de handleiding. Het commando TabeLT() gebruik je als volgt:
  • Elk van beide rijen van de tabel noteer je als een lijst met elementen, gescheiden door een komma. Achteraan, tussen aanhalingstekens kan je de layout van de tabel bepalen.
  • c duidt aan dat de elementen gecentreerd worden.
  • | somt op welke verticale scheidingslijen wel (1) of niet (0) getoond worden.
  • _ somt op welke horizontale scheidingslijen wel (1) of niet (0) getoond worden.
Image

Stappenplan

1 Typ het commando Schudden({-3, -2, -1, 1, 2, 3}) en creëer de lijst l1.
2-3Typ de commando's a =l1(1) en b = ToevalsgetalTussen(-4, 4) en creëer de getallen a en b.
4Typ het commando f(x) = Veeltermfunctie(a x + b) en creëer de functie f.
5Typ het commando opl = Als(a > 0, 1, 2) om de oplossing som te bepalen. Als a > 0 dan is opl = 1, zoniet dan is opl = 2. Opmerking: in lijst l1 wordt de waarde 0 voor a uitgesloten.
6-7Toolbar ImageSelecteer de knop Tekst, klik tweemaal in het tekenvenster en creëer de punten A en B.
8Typ het commando ant = 0 en creëer het getal ant.
9Toolbar ImageSelecteer de knop Actieknop invoegen met label nieuwe opgave en scripting commando's UpdateConstructie() om alle toevalsgetallen te herberekenen. SetValue(ant,0) om de waarde van ant terug gelijk te stellen aan 0. SetPointStyle(A, 2) SetPointStyle(B, 2) om de punten A en B te deselecteren. SetColor(A, "blue") SetColor(B, "blue") om de punten A en B blauw te kleuren.
10Toolbar ImageSelecteer de knop Tekst en typ de dynamische tekst met de opgave. Selecteer f in de lijst met objecten.
11-12Creëer de twee tekenschema's zoals hoger beschreven.

Probeer het zelf...

scripts bij de punten A en B

scripts bij de punten A en B

dynamische kleuren van de punten A en B

  • punt A: Rood: Als(ant ==1 && ant!=opl,1, 0) Groen: Als(ant==1 &&ant == opl, 0.7, 0) Blauw: Als(ant !=1, 1,0)
  • punt B: Rood: Als(ant ==2 && ant!=opl,1, 0) Groen: Als(ant==2 &&ant == opl, 0.7, 0) Blauw: Als(ant !=2, 1,0)