Gelijke afstand tot twee lijnen

Auteur:
Wisep
Teken alle punten die evenver van lijnstuk AB als van lijnstuk CD afliggen. Maak hulplijnen dun of gestippeld en de uiteindelijke punten die evenver van beide lijnstukken afliggen, groot. Je kan de opties hoogtelijnen, parabolen, cirkels en dergelijke gebruiken.