תת יחידה 4 - זיהוי ישר לפי איפיון שיפוע

לפני שתגשו למענה על השאלות בתחתית היישומון, תוכלו להיזכר בעיקרי הדברים באמצעות מצגת היחידה או הסרטון בקישור הבא

הציגו את הגרפים ביישומון וענו על השאלות 1-3 לאחר מכן

שאלה 1

לאילו מהישרים הבאים גרף 1 יכול להתאים? סמנו את כל התשובות האפשרויות

Select all that apply
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
Check my answer (3)

שאלה 2

לאילו מהישרים הבאים גרף 2 יכול להתאים? סמנו את כל התשובות האפשרויות

Select all that apply
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
Check my answer (3)

שאלה 3

לאילו מהישרים הבאים גרף 3 יכול להתאים? סמנו את כל התשובות האפשרויות

Select all that apply
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
Check my answer (3)