Нөхөх даалгавар: Тригонометр функцийн график байгуулах дасгал

0-ээс 9 хүртэлх цифрүүдийг тус бүр нэгээс илүүгүй удаа ашиглан өгөгдсөн нөхцлүүд үнэн байхаар синус функцийн хоосон нүдийг нөхөөрэй.

Таны дээрх функцийн үе хэд вэ? Та яагаад энэ утгыг үед байлгахаар сонгосон бэ? Хариултаа, яагаад бусад утгыг ашиглахаас зайлсхийснээ тайлбарлаарай.

Энэ бодлогын шийдийг дээр дурдсанаас өөр байхаар олж чадах уу? Дахиад оролдоод үзээрэй!