Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Betydning af b - eksponentielle funktioner

Forfatter
cals_1, LINE
Ændre b-værdi: Træk i skyderen i øverste venstre hjørne. a) Hvilken betydning b har for grafens udseende. b) Argumenter for betydningen af b ud fra forskriften ?