YO k14 / MAA10

Pitkän matematiikan yo-koetehtävä 10/k14. Tehtävä ja ratkaisu löytyvät linkistä http://www.palokarki.net/itk2014/ Jos siirrät tämän GeoGebra-sovelman omalle koneelle, voit tarkastella juuston rakentumista vaihe vaiheelta (Näytä-valikosta valitaan Konstruktion vaiheet –ikkuna). Tarvitaan 20 komentoa tällaisen juuston valmistamiseen ja siivujen piirtämiseen. Konstruktio vaiheittain on myös videoitu (pikakelaus!): http://www.palokarki.net/cas/konstruktio.mp4