Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Teorema de Napoleóó

Teorema de Napoleó.

Donat un triangle qualsevol, dibuixarem triangles equilàters sobre cada un dels seus costats i representarem el centre de cada un d'ells. Aleshores el triangle, que té com a vèrtex aquests centres és un triangle equilater. Pots moure els punts que formen el triange primer ABC i vore que el triangle GHI sempre és equilater.