Zbrajanje vektora-zakon trokuta

Autor:
suncokret
Crveni vektor uvijek predstavlja zbroj (rezultantu) plavih vektora. Klikni i povuci početnu, ili završnu točku plavog vektora kako bi mu promijenio iznos (duljinu) i/ili smijer. Klikni i vuci plavi vektor kako bi ga pomaknula/o. Za pomicanje crvenog vektora, klikni i povuci njegovu završnu točku. Pomicanjem vektora demonstriraj zakon trokuta za zbrajanje vektora.