Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Repetionsfrågor: 4) Sannolikhet och statistik

S1a

Vad betyder ordet sannolikhet?

S1b

Hur kan du räkna med sannolikhet i vardagen?

S2a (1)

Vad menas med kombinatoriska principer?

S2a (2)

Hur kan man räkna med kombinatoriska principer i vardagen?

S2b

Hur kan man räkna med kombinatoriska principer i matematikiska situationer?

S3a

S3b

S3c

S3d

S3e (1)

Vad menas med ordet lägesmått?

S3e (2)

Vad menas med medelvärde?

S3e (3)

Vad menas med median?

S3e (4)

Vad menas med typvärde?

S3f (1)

Vad menas med spridningsmått?

S3f (2)

Vad menas med standradavvikelse?

S3f (3)

Vad är ett lådagram?