Punts notables d'un triangle

Punts notables d'un triangle: - Pots desplaçar els vèrtexs del triangle P,Q i R - Es mostren els angles que formen els costats en cada vèrtex (en majúscula) i les longituds dels costats oposats als mateixos (en minúscula) - Es poden visualitzar: + Baricentre, Circumcentre, Incentre, Ortocentre, Exincentre i punt de Fermat. + 'Buscar el punt de Fermat': és una opció que permet interactuar amb l'aplicació per intentar localitzar aquest punt desplaçant un punt (D) que mostra la distància que el separa els vèrtexs. + 'Construcció': mostra els objectes auxiliars que s'han utilitzar per trobar els punts notables (medianes, mediatrius, bisectrius, altures) segons cada un + 'Circumferències': mostra les circumferències que s'obtenen a partir del circumcentre, incentre i exincentre. + 'Coordenades': mostra les coordenades absolutes dels vèrtexs i de tots els punts notables