Volný průmět bodu

Autor:
voza
Rovnoběžné promítání (jakožto afinní zobrazení) je určeno obrazy 4 bodů v obecné poloze: O', X', Y', Z'. Středové promítání (jakožto projektivní zobrazení) je určeno obrazy 4 bodů v obecné poloze a úběžníky odpovídajícíh přímek: O', X', U'_x, Y', U'_y, Z', U'_z. Zobrazen obraz E' bodu E.
Přepínač a rozlišuje mezi rovnoběžným, resp. středovým promítáním. Přepínač d zobrazuje konstrukci přenášení dělicího poměru, resp. dvojpoměru bodů na ose x. Přepínač p zobrazuje několik pomocných přímek. Přepínač u zobrazuje průměty dvou dalších rovnoběžek. Volné objekty jsou vyznačeny zeleně a modře.