Treća konstrukcija trokuta

Treći poučak o sukladnosti trokuta

Dva su trokuta sukladna ako se podudaraju u dvjema stranicama i kutu među njima. Zadatak: Konstruirati trokut sukladan zadanom. Konstruira se raspoloživim alatima u desnom prozoru prema skici u lijevom prozoru. Duljine stranica i veličina kuta zadaju se upisujući oznake sa skice u dijaloške okvire.
Provjerite jesu li kutovi i stranice dobivenog trokuta sukladne zadanom trokutu na slici tako da pomičete vrhove trokuta na skici.