constructie breedtecirkel 40° NB

Onderwerp:
Meetkunde, Bol
 1. The loxodroom snijdt de evenaar in het rode punt en de breedtecirkel van 40° NB in het gele punt.
 2. De meridiaan door het gele punt snijdt de evenaar in het groene punt.
 3. Meet de hoek tussen het rode punt, het middelpunt van de aarde en het groene punt (52.9°).
 4. Teken op de kaart de loxodroom als een rechte met azimut 50°.
 5. Duid op de horizontale as een lengtegraad van 52.9° aan, overeenkomend met het goene punt.
 6. Teken een verticale rechte door het groene punt (= de meridiaan door het groene punt).
 7. Bepaal het snijpunt van deze verticale met de loxodroom (= het gele punt).
 8. De horizontale rechte door het gele punt is de breedtecirkel op 40° NB. Deze snijdt de verticale door het rode punt in het zwarte punt. We zien nu dat de bolvormige vierhoek op de aardbol op kaart afgebeeld wordt als een rechthoek.
 1. The loxodrome intersects the equator in the red point and the circle of latitude of 40° NL in the yellow point.
 2. The meridian through the yellow point intersects the equator in the green point.
 3. Measure the angle between the red point, the centre of the globe and the green point (52.9°).
 4. Draw on the map the loxodrome as a line with azimut 50°.
 5. Mark on the horizontal axis a longitude of 52.9°, corresponding with the green point.
 6. Draw a vertical line through the green point (= the meridian through the green point).
 7. Mark the intersection point of this verical line with the loxodrome (= the yellow point).
 8. The horizontal line through the yellow point is the circle of latitude of 40° NB. This intersects the verticla line through the red point in the black point. Now we see that the spherical quadrangle on the globe is mapped as a rectangle.